Cao's: aangemeld en algemeen verbindend verklaard

Aanmelding 

De Metalektro-cao’s zijn aangemeld bij het Ministerie van SZW.

Ze hebben daardoor kracht van wet.
Dit betekent onder meer dat werkgever en medewerker op individueel niveau geen afspraken mogen maken die strijdig zijn met de collectieve afspraken in de cao’s.

MinSZW.JPG

De minister van SZW heeft bepaald dat bepaalde cao-artikelen 'algemeen verbindend' zijn. Dit betekent dat iedereen zich aan die artikelen moet houden. Ook medewerkers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie. En ook bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten vallen onder de ‘werkingssfeer’ van onze cao’s maar die geen lid zijn van ondernemers-organisatie FME.
Deze verplichting geldt uitsluitend voor cao-artikelen waaraan werkgevers en medewerker direct rechten en plichten kunnen ontlenen

De cao kent ook artikelen waaraan niet direct rechten of plichten kunnen worden ontleend. Déze artikelen vallen buiten de algemeen verbindend verklaring en zijn dus níet voor iedereen geldend.

 

Algemeen verbindend verklaring

Voor de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten Metalektro is algemeen verbindend verklaring aangevraagd:

  • Basis.
  • Hoger Personeel.
  • Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O).

N.B.
De aanvullende Arbeidsomstandigheden-cao (SAO) is alleen aangemeld bij het ministerie, en niet voorgedragen voor algemeen verbindend verklaring.

Samen in de ROM